ZESPÓŁ

 

Zespół Kancelarii tworzy grupa młodych, dynamicznych  prawników, którzy zdobyli już znaczne i różnorodne doświadczenie. Prawo - to z jednej strony ich świadomy wybór drogi zawodowej, a z drugiej - życiowa pasja. Dlatego każdy z prawników kancelarii Pawła Midury wyróżnia się zapałem i zaangażowaniem, z jakim podchodzi się do każdego zleconego zadania.

 

 

radca prawny Paweł Midura

Założyciel i właściciel Kancelarii. W latach 1999-2004 odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Już w czasie studiów odkrył, że prawo jest jego pasją.  Dzielił ją z innymi, m.in. nauczając prawa w liceach warszawskich i udzielając porad prawnych w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim.  Po zakończeniu studiów z powodzeniem łączył pracę w jednej z najstarszych toruńskich kancelarii radcowskich z przygotowaniem do aplikacji sędziowskiej. W 2008 roku złożył egzamin sędziowski. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tego okresu kariery niewątpliwe wyróżniają go z szeregu  innych prawników na lokalnym rynku usług prawnych.

Mecenas Midura postanowił kontynuować karierę prawniczą w ramach wolnego zawodu i w 2008 roku został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.
W 2010 roku uzyskał ponadto wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Jednocześnie bierze aktywny udział w życiu toruńskiego samorządu radcowskiego będąc sędzią Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy tutejszej Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz pełniąc rolę patrona aplikantów radcowskich.

Radca prawny Paweł Midura jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Jest także bardzo doświadczonym procesualistą mającym za sobą wiele stawiennictw na rozprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w całej Polsce. Jego atutem jest bogate doświadczenie  w prowadzeniu negocjacji pozasądowych, które często udało mu się zakończyć z sukcesem, polubownie rozwiązując konflikt.

 

Dawid Owczarczak

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą obsługą podmiotów gospodarczych, a w szczególności rejestracją spółek i wprowadzaniem zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzaniem i weryfikacją umów oraz dochodzeniem wierzytelności.

W kręgu zainteresowań Dawida Owczarczaka pozostają sprawy
z zakresu prawa rodzinnego (podział majątku, dochodzenie świadczenia alimentacyjnego, rozwód), prawa pracy oraz prawa rzeczowego,
z naciskiem na służebność przesyłu.

Doświadczenie Dawida Owczarczaka sprawia, że doskonale reprezentuje klientów na rozprawach, skutecznie dochodząc ich praw przed sądem lub zawierając korzystne dla klientów ugody.

 

Magdalena Zakrzewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Kancelarii zajmuje się ogólną obsługą podmiotów gospodarczych, w tym windykacją należności, również w europejskim postępowaniu nakazowym; sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, a w szczególności prawem przewozowym (z uwzględnieniem konwencji CMR) i rodzinnym.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo własności intelektualnej oraz postępowanie egzekucyjne. Włada językiem angielskim (certyfikat ILEC) oraz niemieckim (certyfikat ZMP).

 

Weronika Pellowska

Asystentka radcy prawnego. Absolwentka UMK w Toruniu, gdzie studiowała na WPiA w latach 2011 – 2016. Prowadziła aktywną działalność na uczelni piastując stanowisko Prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego, a także udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Wyrazem jej pasji do prawa był wybór tematu pracy magisterskiej: "Odpowiedzialność karna za usiłowanie podżegania i pomocnictwa", którą złożyła pod opieką prof. UMK, dr. hab. Jerzego Lachowskiego.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem należności z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne, postępowaniem wieczystoksięgowym, egzekucją należności pieniężnych, bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sprawami karnymi. W zakresie jej obowiązków pozostają również zagadnienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji przy umowach sprzedaży.

 

Kacper Maciąg

Asystent radcy prawnego. Student V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 r. związany z Uniwersytecką Poradnią Prawną, gdzie zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, a obecnie pełni funkcję koordynatora. Seminarzysta dr. hab. Piotra Rączki w katedrze prawa administracyjnego. Ukończył kurs prawniczego języka angielskiego TOLES Higher.

Pierwsze praktyki studenckie odbywał w Sądzie Rejonowym oraz w kancelarii adwokackiej. Interesuje się prawem administracyjnym, a w szczególności sprawami z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Kontakt:

Pn. - Pt.: 9-17

87-100 Toruń

Rynek Nowomiejski 4

formularz

kontaktowy

56 655 37 28