SPECJALIZACJE

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, profesjonalnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jesteśmy doświadczonymi procesualistami i dlatego z dużym powodzeniem reprezentujemy Klientów i  ich firmy przed sądami, organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz w mediacjach.

 

 

 

 

 

 

Ponadto w ramach usług, dotyczących spraw z zakresu prawa cywilnego, oferujemy między innymi:

przygotowanie wszelkiego rodzaju umów (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane) oraz reprezentację Klientów na każdym etapie negocjacji;

doradztwo na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego;

reprezentację Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu) oraz doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,  w szczególności w aspekcie optymalnego podziału majątku przez Klienta;

reprezentację Klientów w sprawach z zakresu prawa zobowiązań  (spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów transportu, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, rękojmi i gwarancji, cesji wierzytelności, postępowań z zakresu skargi pauliańskiej etc.) w tym reprezentację Klientów na etapie przed procesowym, w toku postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego.

 

 

 

 

 

 

W ramach usług dotyczących spraw z zakresu prawa handlowego, oferujemy między innymi:

tworzenie i przekształcanie spółek;

stałą, tzw. bieżącą, obsługę spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym   obsługę prawną posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym etc.);

kompleksową organizację walnych zgromadzeń, czy też zgromadzeń wspólników;

sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami;

rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami;

doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dot. zaskarżenia
i uchylenia uchwał organów spółek;

obsługę prawną procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj.:

- łączenia się spółek,

- podziału spółek,

- przekształcania spółek,

- doradztwo w zakresie umów i kontraktów dla menedżerów spółek,

- prowadzenie postępowań z zakresu likwidacji i upadłości spółek.

 

 

 

 

 

 

W ramach usług dotyczących spraw z zakresu prawa pracy, oferujemy między innymi:

doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, w tym także w związku z procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców (fuzje i przejęcia, łączenie, podział, przekształcenie);

doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę
i kontraktach menedżerskich;

reprezentowanie Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy
i kontraktów menedżerskich.

 

 

 

 

 

 

W ramach usług dotyczących spraw z zakresu prawa administracyjnego, oferujemy między innymi:

sporządzanie pism i wniosków;

reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo - administracyjnych,
w szczególności w procesach budowlanych dotyczących:

uzyskania warunków zabudowy,

uzyskania pozwoleń na budowę,

ochrony środowiska.

 

Kancelaria

Usługi

Zespół

Zaufali nam

Kontakt

Specjalizacje

Kontakt:

Pn. - Pt.: 9-17

87-100 Toruń

Rynek Nowomiejski 4

formularz

kontaktowy

56 655 37 28